Προσκλήσεις ΕΚΤ

Τίτλος Ημ. Έναρξης Ημ. Λήξης Πλήρες Κείμενο Πρόσκλησης
GSG02/2017 (ΑΠ 941/17.07.2017 ) 17/07/2017 31/07/2017
GSG01/2017 (ΑΠ 939/17.07.2017) 17/07/2017 31/07/2017
EE04/2017 (ΑΠ 907/10.07.2017 ) 10/07/2017 24/07/2017
TB02/2017 (ΑΠ 901/07.07.2017) 07/07/2017 21/07/2017
EE03/2017 (ΑΠ 604/12.05.2017) 12/05/2017 26/05/2017
TB01/2017 (ΑΠ 504/26.04.2017) 26/04/2017 10/05/2017
Copyright ©, 2017, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης