Επικοινωνία

Για θέματα που αφορούν το Μητρώο Συνεργατών & Εμπειρογνωμόνων του ΕΚΤ, μπορείτε να απευθύνεστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: registry [at] ekt [dot] gr.

Copyright ©, 2024 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου