Είσοδος χρήστηΠρόσκληση για ένταξη στο Μητρώο Συνεργατών & Εμπειρογνωμόνων

Στο Μητρώο Συνεργατών & Εμπειρογνωμόνων του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) μπορούν να εγγραφούν όσοι επιθυμούν να συνεργαστούν με το ΕΚΤ στους τομείς που δραστηριοποιείται και αποτυπώνονται στα "Προφίλ Συνεργατών" που δημοσιεύονται στον δικτυακό αυτό τόπο.

Στο πλαίσιο αυτό καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι για συνεργασία με το ΕΚΤ, να υποβάλλουν την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής στο Μητρώο, σε όσα από τα Προφίλ ανταποκρίνονται στην εξειδίκευση και εμπειρία τους.

Οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο θα ενημερώνονται για σχετικές Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που προκηρύσσει το ΕΚΤ, στο πλαίσιο των έργων που αναλαμβάνει και υλοποιεί. Οι Προσκλήσεις θα δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο του Μητρώου.

...περισσότερα


Copyright ©, 2024 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου